NESTANDARDNI PROIZVODI

V naš nestandardni program uvrščamo vse proizvode, ki jih prilagodimo potrebam posameznih kupcev. Imamo možnost prilagajanja posameznih elementov obstoječih standardnih proizvodov, lahko pa razvijemo povsem nov merilni pripomoček po želji naročnika.